Etalonari acreditate


“Acreditarea“ inseamna o recunoastere de catre Organismul National de Acreditare RENAR a faptului ca laboratorul de etalonari indeplineste cerintele stabilite prin standarde armonizate si dupa caz orice alte cerinte suplimentare. Datorita faptului ca RENAR este semnatar al ILAC- MRA, toate certificatele de etalonare emise de noi au valabilitate si recunoastere internationala. Datele de etalonare raportate in certificatul de etalonare sunt trasabile la etaloanele nationale ale Romaniei sau ale altor tari.

Etalonari ISO


Etalonarea mijloacelor de măsurare este efectuată în conformitate cu un sistem al calităţii acreditat, care este şi certificat SR EN ISO 9001:2015.Trasabilitatea măsurărilor este asigurata si documentată. Menţinerea trasabilităţii măsurărilor este realizată prin etalonări periodice, în conformitate cu SR EN ISO/CEI 17025:2018, prin Certificate de Etalonare emise de laboratoare competente acreditate. Certificatele ISO asigura cerinţele standardelor:

  • SR EN ISO 9001:2015
  • SR EN ISO 10012:2004
  • GMP, GAMP, FDA (industria farmaceutică)
  • HACCP (industria alimentară)
  • SR ISO /TS 16949 (industria auto)